Information

Välkommen till Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundets (SBJJF) Smoothcomp-sida!

Här hittar du information om vilka svenska BJJ-tävlingar, gi och no-gi, som fått sanktion och som därmed är tillåtna att genomföras samt att deltaga på.

Alla BJJ-tävlingar i Sverige, där utövare från fler än en förening deltar, måste vara sanktionerade av SBJJF. Det gäller även i de fall föreningarna tillhör samma team.

Tävlingsarrangörer ansöker om sanktion här: Ansökan om sanktionerad tävling

Om en förening/arrangör inte uppfyller reglerna och kraven som gäller för sanktionerade tävlingar kommer en varning att utdelas. Om det vid nästkommande tävling utdelas ytterligare en varning kommer föreningen/arrangören inte beviljas sanktion för tävling de två påföljande åren.

Det är endast medlemsföreningar i SBJJF som kan ansöka om och erhålla sanktion för att genomföra BJJ-tävlingar i Sverige. Vid sanktionsansökan ska särskild tävlingsarrangör gör ansökan. Tävlingsarrangör är den person som ansvarar för skapande av brackets, är kontaktperson till SBJJF och SB&K, ansvarar för att reglerna följs, agerar som tävlingsledare under tävlingsdagen, rapporterar efter tävlingen till SB&K och ska ha gått SBJJF:s Smoothcomputbildning. Tävlingsarrangör ska ha genomfört Smoothcomputbildningen de senaste två åren.
Arrangerande medlemsförening ska ha genomfört “Vaccinera klubben mot doping”.

Endast utövare som är medlem i förening ansluten till SBJJF har rätt att delta i sanktionerad tävling. För utländsk utövare krävs motsvarande organisationsanknytning. Arrangör ansvarar för att säkerställa att detta inte missbrukas och att svensk utövare inte anmäler sig till tävling för utländsk organisation.

Utländsk medborgare, som är stadigvarande bosatt i Sverige sedan minst ett år och medlem i förening ansluten till SBJJF, äger rätt att deltaga i SM- och DM-tävlingar. (I enlighet med SB&Ks stadgar 9 kap §1.2.)

Tränare i förening som deltagare tillhör och anmäler sig för ansvarar för att deltagarens uppgifter stämmer vid tävlingsanmälan i Smoothcomp (vikt, bälte etc).

Mer information om vad som gäller för BJJ-tävlingar i Sverige hittar du i SBJJF:s tävlingsbestämmelser